สวดมนต์แบบไหนเรียกว่าไปผิดทาง

0 Comments

การสวดมนต์ เป็นการปฏิบัติกิจทางศาสนาที่ช่วยส่งเสริมให้ผลเกิดขึ้นในทางที่ดีในหลายๆด้าน ทั้งเรื่องหน้าที่การงาน การประกอบอาชีพ การประสบความสำเร็จในการสะสมทรัพย์สินเงินทอง และการประสบความสำเร็จในชีวิตชีวิตราบรื่นไม่ติดขัด ที่สำคัญยังส่งผลทางจิตใจช่วยให้จิตเป็นสมาธิช่วยให้ใจเย็นลงและมีสมาธิในการทำงานมากขึ้น สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่ส่งผลให้เกิดผลดีในทางโลก ในการประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆข้างต้นนั่นเอง ในขณะที่เราตั้งใจสวดมนต์ภาษาบาลีสันสกฤตหรือบทสวดมนต์นั้นแม้เราจะไม่เข้าใจในภาษาหรือความหมายที่แท้จริง ว่าแปลว่าอย่างไร แต่ทันทีที่เราตั้งใจจดจ่อคำพูดหรือบทสวดที่เราเปล่งเสียงดังออกมาจะช่วยให้จิตใจเราสงบนิ่งความทุกข์ในใจจะเบาบางลงได้อย่างเห็นได้ชัดเจน ส่วนใครที่สวดมนต์โดยมีเจตนาอยากสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าจิตใจก็จะเป็นสุขและได้บุญ จะรู้สึกได้ถึงความสงบร่มเย็นที่เกิดขึ้นภายในตัวเอง แต่ก็ยังมีอีกหลายคน ที่มีเจตนาในการสวดมนต์แบบผิดๆ ทำให้ไม่ส่งผลดีตามที่คาด ไปดูกันว่าการสวดมนต์แบบไหนเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกทาง

  • เร่งความเร็ว เพื่อให้สามารถสวดมนต์ได้เยอะๆ

ปริมาณไม่สำคัญเท่าคุณภาพบางคนเร่งการสวดมนต์แต่ละบท เพื่อให้สวดได้หลายๆรอบ ยกตัวอย่างเช่นการสวดบทอิติปิโส ที่มีคำแนะนำให้สวดถึง 108 บท ซึ่งค่อนข้างจะต้องใช้เวลาหากสวดโดยตั้งสมาธิและจิตใจที่แน่วแน่ หลายคนจึงเลือกที่จะสวดมนต์ด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้ได้จำนวนมากที่สุดและเร็วที่สุด การสวดมนต์แบบนี้ไม่ส่งผลดีแถมยังทำให้เราเป็นคนใจร้อนมากขึ้นอีกด้วย

  • ใจลอยตลอดช่วงเวลาที่สวดมนต์

หลายคนสวดมนต์แต่ปาก แต่จิตใจล่องลอยไม่จดจ่ออยู่กับบทสวดฟุ้งซ่านคิดถึงเรื่องอื่น เรายอมไม่ได้อะไรจากการสวดมนต์

  • สวดมนต์ด้วยความคาดหวัง

จริงอยู่ว่าการปฏิบัติหรือการสวดมนต์ รวมไปถึงบทสวดและศาสนาถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้ใครหลายคนมักจะหันหน้ามาสวดมนต์เฉพาะตอนที่มีปัญหาหรือมีทุกข์และคาดหวังว่าบทสวดมนต์จะทำให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ต้องการ เช่น ได้เงินได้ทองมาช่วยแก้ปัญหา เสริมโชคชะตาหรือแก้กรรม ทำให้มีสุขภาพดีรักษาโรคเป็นต้น การสวดมนต์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง 

  • สวดมนต์ทุกวันแต่ไม่ลดละเลิกบาป

หลายๆคน สวดมนต์เหมือนเป็นหน้าที่ ปฏิบัติอย่างดี แต่ไม่รักษาศีล ไม่ละบาป ไม่ปฏิบัติตามบุญกิริยาวัตถุ 10 ใครที่สวดมนต์แบบนี้ก็ถือว่าสักแต่ว่าสวดมนต์ หรือเรียกง่ายๆให้ตรงใจความ คือ เป็นการอ่านบทสวดเท่านั้นไม่ใช่เป็นการสวดมนต์ที่แท้จริง หากต้องการให้ตัวเองสามารถสวดมนต์ได้อย่างถูกต้อง จึงควรเริ่มต้นในทุกๆด้านไปพร้อมกันทั้งการสวดมนต์ฝึกสมาธิเจริญภาวนาและสิ่งที่สำคัญคือการฟังธรรมมันจะช่วยกล่อมเกลา ความรู้สึกนึกคิด กระเทาะเปลือกออกให้เห็นถึงแก่นที่อยู่ในตัวเองแล้วเราจะสามารถ ปฏิบัติได้จากใจของเราจริงๆมากขึ้น