(cliquez sur l'image ci-dessous pour en voir un agrandissement)


 

 

Hugues de Santalla, "Ars Geomancie", dessin des fol. 17v°-18 d'après le ms. de Paris, Bibl. Nat., lat. 7354.

Conventions de notation de Geomance Editions :


 MEMOIRES SCIENTIFIQUES DE PAUL TANNERY (p 323-324).


Le manuscrit de la Bibliothèque nationale lat. 7354 (du XIIIè siècle) in-4° sur parchemin de 50 feuillets, contient un traité de géomancie avec un prologue et un épilogue que je vais reproduire in extenso en indiquant en italique les passages importants pour la thèse que je développe aujourd'hui :


Incipit prologus super artem geomantie secundum magistrum Ugonem Sanctelliensem interpretem qui eam de arabico in latinum transtulit.

Rerum opifex Deus, qui sine exemplo noua condidit uniuersa, ante ipsam generationem de illorum futuro statu mente diiudicans, haec quidem etiam, que de sue uniuersitatis thesauro rationali creature largiri dignatur, singulis prout ipse uult distribuit.

Unde uniuersa creatura, tam rationalis quam irrationalis uel inanimata, eidem exibet obedientiam ; ac, licet in uita ad secularium ordinem dilapsa, eum saltem ex sola unitate ueneratur.

Imaginarie, priusquam fierent, cuncta habens, eorumdem notitiam archano cordium quasi suspectam et intellectualem infudit; habite tardem creature hic modus consistit, ut summitates atque uenerandos scriptorum institutores (atque) huiusmodi computationis industria quasi quadam compagine sociaret, ut, ablata tocius alterationis rixa, rationale animal positiua iusticia nexu equabili federaret ad inuicem.

Cum igitur uniuersos, stolidos uidelicet tanquam sapientes, ad philoso-phandum pronos fore contigisset, eruditior prudentium secta ad computandi artem et astronomie secreta rimanda mentis oculum reuocans, astrorum loca, cursus directos, retrogradationes, ortus, occasus, sublimationes, depressiones, et que sunt in his alterationes atque admiranda prodigia, attendens astrologorum minus prudentium multiplicem cognouit errorem.

Hac igitur ratione cogente, compendium hoc certissimum ex his omnibus prudens adinuenit antiquitas.

Denique aput uniuersos philosophie professores ratum arbitror et constans, quicquid in hoc mundo conditum subsistendi uicem sortitum est, haut dissimile exemplar in superiori(1) circulo possidere; quicquid etiam hic inferius motu quolibet agitatur superioris regionis motus sibi cognatos imitari. Sicque manifestum est quod huiusmodi figure quas hic prosequi uolumus, signorum pariter et lunarium mansionum formas omnino sequuntur. Quare huius discipline peritissimi formas ab oriente ad occidentem et ab austro ad

1. F° I v°.

LE RABOLION. 325

septentrionem conscendentes, que uidelicet sunt zotizaci(1) et stellarum fixarum, attendere curauerunt. Si enim has solum que sunt austri et septem-trionis super terram conscendentes, his que sunt signorum pretermissis, boni uel mali nuncias credamus, quam sit inconueniens atque minus plenum satis modico liquet discrimine, cum totum hoc negocium ducatu et significa-tionis professione careat. Ad signorum itaque formas huius discipline anti-quissimi redeuntes, ex signorurn numerositate et ab Ariete sumpto(2) inicio uiusmodi figuras, ubicumque fomantur, produxerunt. Itaque Comprehensum intus(3) ab his que sunt Anathet et Abuten generatur ;

Auxilium quidem intus azoreie constituit ;

Barbatus nero ab ea que est alderbraran(4) progreditur ;

Mundus facie ex almiten conficitur ;

Nam Rubeus eam(5) que alziraen spectat ;

Candidus rursurn ab his que sunt anazra et atart procedit ;

Uia quidem ex aliabha conficitur;

Limen interius alawe respicit ;

Coniunctio ad accimec(6) spectat ;

Inberbis uero ex his que sunt algafre et azaibrum colligitur ;

Comprehensum foris aliclil procreat ;

Diminitus quoque ab aixula exoritur ;

Congregatio ex alnaan consistit ;

Limen exterius ex albedah ;

Auxilium foris ex accood et alahbia et algarf :

Constrictus(7) tandem (ex) alhout generatur.

His itaque figuris adinuentis, tunc demum ad(8) signorum formas et quod sibi de mansionibus accidat habito recursu, eorum natura et signorum domini prosequendi. Figure huiusmodi namque, ex mansionibus proce-


1. Corrigé en zodiaci.

2. Mot aj. en marge.

3. Ces mots et ceux qui commencent les quinze lignes suivantes forment les noms des seize figures de geomancie. Voir la IVe partie de ce Mémoire. Les noms arabes des mêmes lignes sont ceux de constellations désignant des maisons lunaires. Ils sont plus ou moins défigurés.

 

4. Corrigé en Aldebaran.

 

5. Mot aj. en marge.

6. Corrigé en acionce (?).

7. Mot écrit deux fois.

 

8. F° 2 r°.

 

 

 

 326 MÉMOIRES SCIENTIFIQUES DE PAUL TANNERY.

 

dentes, signorum naturam ex quibus procedunt eorumque motus et domi-norum qui eisdem(1) presunt, discursus, fortunam, necnon et infortunium penitus secuntur ; sed ad VII errantes stellas et draconem, necnon et caudam, eedem referuntur. Quod curn ita esse constet, quid de coloribus, sapore, odore, gustu, tactu, eisdem accidat, nullatenus ignotum esse poterit.

Quia huiusmodi artificium antiquissimum fore et aput sapientum quamplu-rimos dignos et indignos in usu fuisse philosophorum antiquitas refert, ego Sanccelliensis {sic) geomantie inscriplionem aggredior, et tibi, mi domine Tirasonensis antistes, ex priscorum opulentia huiusmodi munusculam adporto, Aeremantia et piromantia, quas audiui, sed minime contigit repe-riri, postpositis, deinceps idromantiam tractaturus(2).

Has ergo figuras numero XVI esse constat. Harum quedam felicitatem perpetuo prosperam, alii diuersitatem deterrimam producunt. Alie quidem homines et bestias, alie uero germinantia et montes et flumina portendunt. Hic autem de singulis sermo dabitur ; que sit etiam earum specialis et communis significatio liberius exprimam. Sed etiam quas mundi partes, quas de litteris habeat, in sequentibus dabitur.

Ex his namque et nomen et numerus, augmentum item et diminutio, feli-citas et infortunium deprehenditur. Que quidem disciplina sub quadam existimatione potissimum manat, ab antiquorum peritissimis, ut iam dictum est, quam ipsi nouerunt, ratione certis experimentis usitata.

Explicit prologus(3).

...


1. dem aj. en marge.

2. Mot redoublé.

3. La suite, c'est-à-dire le début du livre, sera donnée plus loin.


...

........................................................................................................

[ Le Rabolion, P. 373 ]

IV

LA GÉOMANCIE CHEZ LES LATINS

I

LE MANUSCRIT LATIN 7354 DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE


Modus operandi in geomancia.

Arenam limpidissimam a nemine conculcatam et de profundo ante solis ortum assumptam, et in eodem loco super pannum mundissimum cribratam(1) uirgineum, desuper afferre [f° 2 v°] iubetur.

Cum ergo geomantie artificium in usus congruos explicare coget necessitas, quid sit negotium mente sollicita diutissime reuoluens, et diuinum corde simplici implorando auxilium, in arena iam dicta im linearum inequalium ordines notis defixis, sed quo modo digiti in manu locantur, designabis. Quarum longitudo palmi unius quantitatem non multo debet excedere.

Notis quidem prime linee paribus continue abiectis, pares aut inpares, quas remanere necesse(2) est, ad partem dextram seorsum ponantur.

De secunda quidem linea, tertia et quarta, non aliter exequendum erit.

Tandemque notas singulas sub aliis collocando, secundum uidelicet sub primo, tercium sub secundo, quartum subtercio, figuram quamdam, quae mater dicitur, constitues.


1. cribatam

2. necese.374 MÉMOIRES SCIENTIFIQUES DE PAUL TANNERY.


Secundario item, tercio et quarto, lineis IIII descriptis, matres IIII, ut de primo factum est, occurrent. Quarum generatio sic procedit. Figurarum IIII principalium capitibus sumptis, paria sint siue imparia, post ipsas primas quintam, quam priorem filiam dicunt, generant. Sic itaque principales IIII figurarum notas assumens, ac deinceps in secundo ordine, quo sub prima, secunda, tercia, et quarta consistit, figuras IIII, ut sic VIII fiant, reperies.

Ac deinceps de duabus primis quamdam aliam hac operatione(1) formabis, ut uidelicet duarum figurarum capita assumens, paribus semper abiectis, ac sic(2) de secundo ordine usque inferius figuras

(3)..............


xiiii compones.

[Si uero de utraque figura nota una occurrerit, utramque collocabis](4) xva nanique ex xiiia et xiiiia procedit, et hec perfecta dicitur. Quam si impares note constituant, te aberrasse [F° 3 r°] nulla est ambiguitas. Unde ad matres erit recurrendum, ut digna sequatur correctio.

Sed et xviam prima et xva constituunt ; nam, secundum quosdam, ex va et xva eadem procedit.

Ad hoc tamen negotium exequendum nullus sollicite mentis opifex, sed nec stolidi aut cuiuslibet(5) proterui uel sophiste rogatu, seu experiendi uel alicuius hesitationis de causa, nec sub inbrium decursu aut uentorum rabie, accedere presumat. Hec omnia artis uituperium generant et inconstantiampariunt.

1. hac ratione deleto ante hac operatione.

2. Si.

3. Lacunam statui.

4. Si... collocabis seclus, quae in textum e margine haud opportuno loco recepta videntur,

5. cuiuslibet male correctum in quilibet.LE RABOLION. 375


Unde artificii ueritas nec immerito occultatur, quia mens erronea errorem, prudens et uerax certum tramitem gaudet imitari.

Aries itaque inter cetera signa locum optinuit principalem, et regnum solis constituit; ipsum quoque tempus aprilis uendicat ; quod cum sol primo ingreditur, dies noctibus adequantur. Que quidem ratio compulit ut a comprehenso intus (1) principale ducatur exordium.

[Significatio]. comprehensum intus (ACQUISITIO) comprehensum intus omnium figurarum

primum(2), que componitur ex stellis Arietis, et eadem est facies solis, et domus uite, omnium figurarum indicatur propicissima (?)(3). Hec igitur prima et principailiteroccurrens, quod utile est et commodum accipere portendit, Omne genus accipiendi commendat, In emendis iumentis et animalibus commoditas.

Uxorem thalamls prius dilectam inducit. Sponsalia non sine prosperitate contra(h)it. Cuiuscunque generis sint, ut supra dictum(4) est, quesita largitur. Mens enim querentis de re qualibet accipienda aut firmando tractat coniugio.

Et curn prima occurrerit, huius modi faciat indicium. Ad incundam societatem est utilissima, mercaturis accommodata(5), emolumentum inde contrahens non modicum.

In emendis domibus, agris, seruis et animalibus propicia. Verum iter portendit, gaudia, mutationem de domo ad domum [ f° 3 v° ]

1. Pour ce qui suit, comparer le second poème provençal extrait par M. Paul Meyer (Romania, XXVI, p. 271 suiv.), vers 232-320. Les italiques de notre texte indiquent les passages mis en vers; mais le nom de la figure est différent. Vers 235, il faut lire en effet "Aquisicio l'apele li plusor".

2. Legas prima ?

3. pacissima cum rasura supra ac. An pacificissima ?

4. dictum bis repetitum.

5. accommodita correctum in accommoda.376 MEMOIRES SCIENTIFIQUES DE PAUL TANNERY.


similiter commendat. Volentibus iter arripere et inflrmantibus contraria, et plerumque sanguinem effundit(1). In uincula necnon coniectis seu incarceratis dilationem suggerit et tormenta minatur, sed ad finem ducit propicium. Idemque pregnantibus ualde difficile. Rex aduersus hostes ad pugnandum egrediens optata pocietur uictoria. Nam si regem uel quemlibet alium quis quidpostulet, facillime impetrabit. Timenti quoque ne sibi iniuria uel aliquid tale inferatur securitas. Bellum de quo fit interrogatio non fiet. Si autem, interrogatione habita, hostes iam se conspexerint, pugna profecto habita, querenti donat et uictoriam. Furtum et amissa restituit. Locus capitur obsessus ab hostibus, et proditione, cumpericulosa sit, omnino cauendum. Offlcialis quelibet dignitas si queratur, certa est et constat. Pro itinere rursum querenti difficultas et multa dilatio. Nauigantibus dampnosa sequitur tempestas. De regione ad aliam, aut de rege ad alium transire omnino pessimum. Absentis tardus erit reditus. Relatis rumoribus non abest ueritas. Si cuius obitus nunciatur, similiter est uerum. Furti namque et incestus et pregnantis suspicio uera. Si autem pro uita alicuius interrogatio(2) occurrerit, diuturnum uidendi(3) spatium, non sine pecunia et multa felicitate, promittitur. Coniugium felix et stabile, pregnans filium pariet. Debita redduntur et in causa adest uictoria. Iter agentem hec habita figura securitate beat(4) multiplici. Depositum facere et pecuniam alio mittere propicium. Si autem miseris ut reportantur, hoc dampnosum, dum ab hostium incursu non liberet. Pro familia atque propinquis habita1. In margine m. 2 : In quibus domibus et rebus comprehensum intus (ACQUISITIO) fit mala.

 

2. interrogatio bis repetitum.

3. An vivendi ? « E qui vol demandem de vida, | Rica e longa Ih' es pro merida "

Poeta Geom. v. 285-286.

 

4. b>eat (b e correctione). Quid primo scriptum fuerit, non video.


LE RABOLION. 377


interrogatio bonum et incolumitatem nunciat. Qui autem pro consortis dilectione facit questionem, diligitur; pro discordia pessimum. Ingressus ad locum uel in regionem quamlibet, si hec tunc occurrat flgura, primo difficilis, sed finem habet [ 4 r°] placabilem, Imbrium, sed paulo post, ingruentia. Annus fertilis et segetes copiose. Annona uilis precii, sed non diu permanebit. Regi seruire bonum ; inde re[d]dire e contra : Quod si quis interrogat, honoris non aberit incrementum. Rex quidem (h)ostilem terram ingrediens, eam sibi subiugare gaudebit. Omnium que timueris, grauis indicatur exitus; sed querentem facit fortunatum cuius complexio calida et humida.

Habet quidem de omnibus figura hec sapientes subtilis intelligentie non sine negociis qui laudem merentur et fugiunt uituperium. Institores rursum significat, cambiatores, et qui montibus(1) et qui itineri insistunt. Ad omnia que postulantur laudabilis.

Solis quidem pro domo regni sui similitudinem tenet. Sol enim reges significat et primates. Habet enim de partibus mundi orientem ; de locis quoque fora et ubi ad mercandum conueniunt.

De coloribus quoque album croceo et rubicundo admixtum.

De saporibus dulce gustandum.

De odoriferis que bonum retinent odorem.

De lapidibus aurum et iacinctum et his similia.

De literis R. F.

De numero xxxi.

Si de numero fit questio, quod prima domus offert nobis; nam(2) prima domus representat cogitationes secretas. De figuris, quibus facies formosa, sed macilenta; oculorum

 

1. motibus (cum rasura supra o).

2. noa [écrit avec un a accent - ] (scilicet o deleto).


378 MÉMOIRES SCIENTIFIQUES DE PAUL TANNERY.


decor atque concauitas : caput modicum ; scapule anguste ; et statura breuis.

Et pecunie est auidus et tenax, ut non alibi eam expensurus(1). Huius quidem potissima adquisitio in mercatura consistit. et alibi commoditatis accipiende facit indicium. Participationem in bono factam, et prosperitatem facit continuam. Augmento gaudet, sed detrimentum expellit. Iter tamen(2) pluuiarum inundatio conturbat et impedit.

comprehensus foris (AMISSIO) comprehensum foris egressus, mutationem et iter por-

tendit, et controuersias quoque et altercationes, dampna quoque [f° 4 ] et pecuniam aut animalia eius dominio subtracta, furtum et malum et qui domos frangunt. Modicam insinuat fidem :

incestis, iniuriosis et uiarum insidiatoribus pessimis et hiis qui domos frangunt et nefanda perpetrant associat. Ad omnia inutilis, ogressus tamen et mutationem commendans, et uendicionem accelerat. Egroto citum gaudium. Captus namque et incarceratus immunis exibit et liber. Inter se et suos dissensio. Exercitus aduersus aliurn egressus pugna obuios superabit hostes. Quesita impetrare non ualet. Ad regem uel potentem et huiusmodi ingrediens, nil incrementi honoris uel glorie assequetur. Timenti a rege uel quolibet aut in itinere securitas. Sed nec officialem, si querat, adipiscitur dignitatem. In itinere, ut supra dictum est, salus, et in uenditionem commoditas : in emendo namque emolumenti nil aut modicum. In emendis animalibus, sed et in arando et loci mutatione difficilis, et uelox amissio. Coniugii desponsationem fieri prohibet, Quod si fiat, festinans et uelox notat discidium. Absentis ad proprium locum uelox fit reditus. Si de cuiuslibet morte nun-

1. expensurus bis repetitu.

2. te [écrit avec un e accent v ] (nempe tunc).LE RABOLION. 379


cietur, suspectio, itidem furti, incestus et pregnantis, cassa erit. Reus euadet impunitus. Vite diuturnitas non sine felicitate promittitur. locundus cum absente et citus felixque conuentus, nec improspera adiunctio. Si pro familia uel gente in propinquis queratur, incolumes fore diiudicat et prosperitatis facit indiciurn. Verum unus profecto aberit aut quodlibet furto surripitur. De amore uel odio querenti, non hic promittitur, nec illud timendum. In causa iusticie ueritas manifesta, sed sine prouentu depositum peribit. Pecunia, si eam transmisit alio, saluatur. Si autem miseris ut reportetur, peribit. Pregnans saluabitur et filium pariet. In emendis animalibus et aliis rebus difflcultas. Bellurn erit asperrimum ; ipsi tamen [f° 5 r°]

salus et uictoria promittitur. Si uero antequam conueniant fiat questio, non conueniunt, sed incolumes separantur. Ineundo consortio contradicit. Honor collatus non perdurat. A rege uel quolibet alio domino ad alium transire utilissimum. Qui ad predandum uadunt, euadent, sed nil lucri adportabunt. Fugitiuus non inuenietur. Regio de qua queritur non poterit subiugari, et utrum prospere cedat, cuilibet regionem ingredienti,

si queratur, felicitas crit comes. Eger cito conualescet, potionem sumere saluberrirmim. Si de pluuia queratur, siccitatem et uentos notat asperrimos. Messes, fructus, semina et legumina pauca erunt ; linum quoque corrumpetur; uua et ficus proficient. Victualium aderit grauitas. In sompno metus siue amissio diminutionem significat, non augmentum ; est enim figura hec improspera. Habet quidem de partibus mundi inter orientem et occidentem. De locis uero coquinas et desertas domos. De odoribus quidem quod fetidum indicatur; de saporibus amarum ; de copulationibus, calidam et siccam ; de coloribus pardum et grisium, de litteris item(1) h, de com-


1. it'.380 MÉMOIBES SCIENTIFIQUES DE PAUL TANNERY.


poto, xv. Draconis caude ex infortunio assimilatur. Que figura cum in principio geomancie occurrerit, querens de se ipso et fato suo interrogat. Unde post spem omnino deletam, fine gaudebit propicio. In secunda namque domo occurrens, pro amissa querit pecunia. In tertia pro fratribus; in quarta, pro parentibus, uel negociorum fine ; in va, pro filiis; in via, pro infirmo aut bestiis ; in viia pro controuersia et mulieribus a dominio suo egressis ; in viiia, pro absente aut hereditatibus ;

in ixa, pro mutatione et itinere ; in xa, pro regibus siue officiis ;

in xi pro re sperata aut amico ; in duodecima, pro incarceratis [ 5 v°] aut bestiis amissis.

Statura eius breuis, caput paruum, modicos habet oculos, quasi fiduus(?) quid habentes(1); facies rotunda et decora.

Color croceus, os angustum, ample patule, et simplicitatis facit indicium.

De animalibus quidem uolatilia et homines assumens, de germinantibus arbores, aquas etiam portendit.

In motu quidem et mutatione propicia, ad querenda negocia et recipiendia debita inutilis.

[In exercenda geomantia, error incidens, querentem immundum esse diiudicat.

Quod si forte digitus quasi uestigium faciendo arenam conturbet, uulneratum portendit. Quod si mulier fuerit, menstrua indicat.]

De fortuna maiori.

auxilium intus (FORTUNA MAJOR) auxilium uero intus felicitas, adunans et colligens

appellatur ; significat enim reges et primates et maiores. Sapientibus item et legis doctoribus, sublimibus quidem et optimis

1. Mots rayés.
LE RABOLION. 38l

preest. Rei statum et complementum significat. Mercaturam quoque in foro facturam, mulierum et sublimium participationem et consortia figurat et profectus inducit et mulieribus bonis et optimis dominatur. Coniugium nectit propicium, sponse decorem laudat et rem crinitam spondet. Epistola bona ad eum cum gaudio pertinet. Absens et itinerans cum pecunia redibit. Sublimationis namque et honoris signum est, et regibus associat, et a bonis hominibus profectum inducit : pro anima-libus pecuniam accipit. Iter utile et mercatura questuosa. Regi aduersum hostes pugnanti emitti questuosa datur uictoria. Si queratur dignitas uel honor, dabitur, sed constans et firma. Peticio quelibet obtinebitur. Iter arripere primo difficile quidem, postea iocundum. In mari securitas, et procellarum euasio. Si de bello queratur, non erit. Carcer diuturnus et egritudinis longa molestia, sed finem habent propicium. Pregnans liberabitur, et masculinum pariet. Debita reddentur;

particio conueniens et firma. In emendo propicium. In [f° 6 r°] mercando lucrum. In uendendo difficultas atque dilatio. Annus fertilis et uber et pluuia redundans salubris.

Arborum et uinearum fertilitas. Terre motus erit et fulmina. Depositum tutum erit. Pecunia transmissa illesa permanet et reduci salua posset, sed mitti non.

Timenti a rege uel inimico primo difficile et angustum, sed exitus bonus.

In conueniendo quolibet salus, et sperato fauet.

Absentis citus et saluus nec sine questu flt reditus.

Amor uel odium firma erunt.

In edificando bonum atque constantia.

Sompnium uerum et utile, promissa certa. Arare utilissimum. In plantando incrementum et salus.

Quod nunciatur pro mortuo uel suspicatur pro furto, siue

382 MÉMOIRES SCIENTIFIQUES DE PAUL TANNERY.

incestu, uerum est. Pregnantis suspicio uera est et masculinum pariet.

Querenti pro familia, salua erit et incolumis. Reo penitus cauendum. Si fueris in itinere et uociferentur hostes, presto adsunt.

Vita erit longa et in prosperitate morietur. Mutari de regione ad aliam graue, et uoto huiusmodi contradicit.

Si quis bellum ineat, uictoria pocietur, et bestias albi coloris adquiret. In lite et controuersia manifesta succedet egestas. Ad accipiendam potionem difficile, sed postea laudabile. De perditione securitas. Venatio fortunata atque laudabilis. Querenti de fortuna sua in principio metus, sed nouissima bona erunt. Honoris si queratur, aderit frumentum.

Joui quidem hec figura similatur, dum regnum suum perambulat.

Habet autem de coloribus, album cum rubeo admixtum ; de partibus mundi, occidentem ; de locis, oratoria ; de saporibus, dulcem ; de odoribus, meliorem ; de complexionibus, calidam et siccam ; de litteris, c. b.; de compoto, xii.

Cuius statura mediocris et perfecta ; facies rotunda, amplum pectus, oculi grandes, respectus dulcis, affectus bonus et uerba honesta ; legis amator.

In animalibus et seminibus facit fortunatum ; de frugibus, semina ; de germinantibus, gramina. Omniumque figurarum iudicatur potissima.

De fortuna m(inori).


auxilium foris (FORTUNA MINOR) auxilium foris motum fortunatum portendit et de angustia ad libertatem1 transmutat, item agere nim rege causa1. liberalitatem m. 2.LE RABOLION. 383

securitatis et boni utilissimum : designat rursum quemlibet a domo querentis recedere aut pecuniam amissam fuisse. Significat enim educere a se rem crinitam, aut uendere, aut iter conficere, aut separari a socio, et ad regem tendere aut peregre proficisci, et quicquid a te uolueris expellere, prosperum et felix indicat.

In acquirendo autem nullum bonum. Absens cum prosperitate redibit.

Timor in itinere siue in huiusmodi grauissimus : hostes enim presto adsunt.

Regibus item, principibus atque sublimibus diuitibus necnon, associat.

Reus quidem si in tercia geomantie domo hec figura occurrerit, liber et impunitus euadet.

Amplius rem crinitam sed et pregnantem et ancillam eius subdit imperio.

Iter agere bonum. Egrotus cito conualescit, sed dissinteriam patitur et lectus mutabitur, et sanguis ab eo manabit, et langor in inferioribus regnat.

Incarcerato citissima paratur libertas, quia ergo egressus portendit. In accipiendo parum commoditas; aut nihil, et cum difficultate. Furtum et amissio irrecuperabile.

Exercitus contra alium egrediens, postquam se uiderit bello incerto superatur.

Timens aut a rege uel aliunde nil in itinere uel alibi formidet.

Coniugium non completur, et si fiet, dissoluetur ; quod appetis minime consequeris ; honor collatus inconstans.

Rumor et suspicio, utrumque falsum. Absens tarde redibit ad propria. Pregnans saluatur et pariet filiam, secundum quosdam, masculum. Pregnantis suspicio falsa crit.
384 MÉMOIRES SCIENTIFIQUES DE PAUL TANNERY.


In emendis animalibus uel rebus aliis dampnum, nec aliqua erit utilitas.

Capti et incarcerati citius exient et immunes. In mari tranquillitas et uentorum mollicies. Nauigium laudat. In emendo celeritas. Voti speique frustacio. Promissio quidem falsa erit.

In causis qui appellatus fuerit uincet. Debita non reddentur.

Hec figura cum candido et congregatione reperta imbres [f°7 r°] diffundit nimios, unde anni fertilitas et germinantium copia.

Si queratur pro principe, pessimum notat et iniuriosum. Ad agriculturam propicia atque laudabilis, dominatus et dignitas a rege quesita, postquam impetrabitur, constans erit. Edificare bonum est, et infirmitas inerit. Locus obsessus non capitur. Consorcium uel participatio mala. Sompnium bonum, et adquisitionem honoris a potente innuit. In sumenda potencia incommoda(1). In deposito quidem, si fuerit constrictus et comprehensus intus, erunt tuta ; nam si fuerint comprehensum foris et uia, limenque exterius, proditionis signum est. Cartam scribere uel ingredi ad regem salubre. In eundo ad predam uel pugnam prosperitas. Verum de amico sollicitus, eius detrimentum flebit. De amore uel odio nihil. Querenti de familia sospes nuncietur, uerum unus abest aut aliquid furto amiserunt. Exul namque nunquam repatriare ualebit. AIiam terram ingrediens prosperitate gaudebit.

Nam si eam uiderit(2) qui talem habeat figuram, multa itidem felicitate beatur.

Victualium raritas, sed minime durabilis. Ordeum bonum et multiplex, frumentum rarum et fructus paucissimi. Uue tamen cum ficubus et oliuis corrumpentur. Si cuiuslibet mors fuerit

 

1. a comoda.

2. Hanc si (4 litt. eraœ) uiderit talem m. 1a. An Iam si quod uiderit, talem ?
LE RABOLION. 385


nunciata, credendum est. Mortis enim figura hec facit indicium.

Joui enim similatur, dum in Piscium moratur hospicio. Regum et iudicum assumit significantiam.

Habet autem de coloribus roseum et album, de partibus orientem, de locis quoque sublimia, de complexionibus calidam et siccam, de odoribus peroptima, de saporibus amarum, de litteris, a. b., de compoto, I.

Cuius statura mediocris, magnanimus, facies rotunda, candor refulgens, atque uerendus, alacris.

De animantibus, homines et uolatilia, de lapidibus leuissima atque digniora.

barbatus (LETICIA) barbatus quoque pro alio qui ad eum pertinet genere

uel nomine facit questionem. Significat autem uiros ueritatis amicos, legis doctores, iudices sapientes, iudiciorum finem, senes etiam consilii uiros, pecorum necnon uendicionem. {f° 7 v°) Ante regem et presidem pro querenda ueritate sistit atque constituit et controuersias parat.

Exercitus bellum reperiet. Iter agens saluum habebit reditum. Carta uel epistola perueniet ad eum cum bono gaudio. Absenti paratur reditus. Animalium laudatur emptio. Sublimationem quoque portendit, honores et dignitates predicat.

Cum ergo in principio geomantie occurrerit, pro alio interrogat, potentibus et nobilibus associat. Pro bestiis rursum interrogat qui agricolis inseruiunt.

Accipere semper collaudat, sed nihil conferre laudat.

Exercitus contra alium exercitum egrediens, prospera gaudebit uictoria, et incolumis reuertetur.

In itinere quidem tarditas sed utilitatis emolumentum aderit. Prefecturam uel dignitatem querens, cum gratia


386 MÉMOIRES SCIENTIFIQUES DE PAUL TANNERY.


sub(iec)torum assequetur, et ea forsitan expoliari dolebit. Quesitum completur negocium. Amissio et res furto sublata et fugitiui nunquam poterunt inueniri. In nauigando tranquillitas et uentorum quies. Desponsatio utilis atque propicia. Diuturna erit egritudo et lectus mutabitur, sed ad ultimum conualescet. In emendo uel uendendo commoditas. Tento et incarcerato citissima paratur libertas. Ad participationis consortium omnino inutilis. Pregnans saluabitur et masculum pariet, et iuxta alios, feminam. Timenti securitas. Debita minime reddentur, nisi in regis presentia. Suspicatio furti uel incestus falsa. Cuius mors nunciatur, sal(u)us et incolumis existit. Transire de regione aut de domo uel de rege ad alium, bonum et utile. In itinere clamor factus hostes presto adesse nunciat, sed itinerantem cum salute et lucro liberat.

Annus copiosus, sed et germinantia corrumpuntur. Victualia grauis pretii erunt ; sed minime perdurabit.

Pro familia querenti, salus et incolumitas nuncietur. Depositum fit saluum. Si pro eo miseris, non remittetur tibi. Sompnium bonum et utile. Veritatem querere atque iudicium, certum et [f° 8 r°] felix est. Volenti repatriare bonum et maxima incumbit dignitas. Cuilibet potenti seruire laudabile atque questuosum, sed nulla honoris fiet additio. Ab eo domino uel honore ad alium transire bonum. Nec locus obsessus capietur, nec commoda erit obsessio ; nec terram quamquerit, poterit subiugare. Pro dilectione querenti propicia. Cum amico citissime conueniet. Pocionem accipere salubre et bonum. Vita erit longa et locuples morietur. Reus impunitus euadit. Delatoris commoditas nihil nocebit, immo proficiet. Ingredienti regionem, dum eam uiderit, honor atque felicitas. Pecunia transmissa saluabitur. Proditionem ne timeas. Raptores securam optinebunt predam. Danti honorem utilissimum. Veneno non est bona.


LE RABOLION. 387


Amicicia et odium firma erunt. Pluuia erit mediocris. Seruus et uxor dominum non amant.

Figura hec Saturno in Libra regno uidelicet suo existenti similatur. Habet quidem de partibus, occidentem; de locis montes altissimos et castella sublimia; de coloribus flauum;

de complexionibus frigidam et siccam; de odoribus bonum, et hanelitum gratiosum; de litteris p, g., de numero L.

Corpus plenissimum, pectus amplum, facies rotunda, oculi grandes; etsi seuerus appareat, beneuolus erit.

transversus, diminitus (TRISTICIA) transuersus uero sollicitudinem indicat mentisque

notat angustiam, nam pro absente uel inflrmo uel incarcerato reddit sollicitum; dampnum iniuste et uiolenter illatum, non minus quam seruos, et legis transgressores ac exleges, iniuriosos, peruersa et iniusta querentes, actus item prauos, reos necnon ac propinquos consignificat ; cum alia puellula incestus perpetrat et terre incolende habet indicium.

Si querat, accipere presto inueniet interrogans, inimicum autem quemlibet uiolenter formidat. Saluabitur tandem qui pergit in

hostem ; incolumis et sine bello reuertetur ; pugnam ingrediens aut capietur aut gladio interibit. Iter graue et facultatis erit amissio, negocii peticio minime completur. De rege ad regem egredi malum et perniciosum, et remanere (f° 8 v°) melius. Consortium utile atque conueniens. Auxilium ab aliquo implorare, ut uidelicet pro te interueniat, et cartam mittere, inutile iudicatur. Pro metu grauitas et a periculo timendum et cauendum. In itinere si metus fuerit, aut depredatio aut interfectio, captiuitas longa et cruciatus aderit, nec sine collata euadet post causa. Coniungetur cum absente in proximo, uerum inopem uel egrotum eumdem testatur. Si cuiuspiam mors nuncietur, uerum esse credito. Sumere potio-
388 MEMOIRES SCIENTIFIQUES DE PAUL TANNERY.


nem nociuum nec adest utilitas. Rex terram aliam ingrediens non poterit eam subiugare, et forsitan aliquo afficietur incommodo. Locus obsessus ad deditionem insperato ueniet. In emendis animalibus aut que sunt huiusmodi commoditas. Vendere quidem dampnosum atque sollicitum. In arando bonum et plantationi promittatur incrementum. Desponsatio non sine felicitate completur et indissolubile erit coniugium. Debita non sine lite et controuersia recuperari poterunt. In mari tempestas asperrima. Depositum saluum, pecuniam alio transmittere malum. Si pro ea miseris, salua reuertetur. Querens dignitatem non poterit adipisci, adepta uero nullam reuerentie prestabit gratiam. Querentem de fortuna sua infe-licitas uexabit; aut idem infirmitati succumbet. Suspicio furti uel incestus uera. Partus anxius erit, et pregnans feminino uexabitur sexu uel forsitan faciet abortiuum. Repatriare dabitur licitum, in loco tamen stare suo commodius. Mulier repudiata ad primum reuertetur uirum. De amore uel odio utrumque firmissimum et constans. Qui hostes formidat quassabitur timor. Delatura nocebit. Proditio ullatenus formidanda. In causa habebit uictoriam. Omnia eius anni negotia satis proficient. Guerre multe erunt et rex uel de primatibus (f° 9 r°) aliquis morietur. Regnum alium ingredi dampnosum atque inutile.

Inbres multi erunt. Gratiose pro familia querentis, angustia uexabitur et morbo. Victualia multa et leuis precii. Querens de diuiciis in ipsis morietur. Officialis dignitas durabilis et constans. Stipendiorum si quis fecerit questionem, dabiturincrementum. Reus in regem non nisi punitus euadet. Amissa dignitas non nisi aliorum recuperatur auxilio. In sompnio metus grauis atque infirmitas. Furta poterunt inueniri. Hostes ad alia loca facient decursus.

LE RABOLION. 389


Absens mare transibit aut riuos multiplices. Infirmo et incarcerato multa imminet difficultas. Abiectos plebis et inferiores notat, causidicos, tanatores, et qui carbones faciunt portendit.

Saturno quidem cadenti similatur. Habet autem de partibus austrum ; de locis obscurissima; de coloribus nigrum ; de saporibus acidum fetentem ; de odoribus fetidum; de litteris. d. r. de compoto xii ; de figura, corpus longum et nigri coloris, atque turpis forme.


De mundo facie

mundus facie, puer (PUELLA) mundus facie pueros significat atque eunuchos, feminas

quoque et utriusque sexus uirgines. Pecunie adquirende et commoditatis facit indicium. Terras emit et pecuniam indefessam inhuma[na]tam designat. Cartas utiles adducit et commodas. Absentem cum pecunia reducit.

Opes et patrimonium possidet. Cum amico, quem habet tamen suspectum, coniungit.

Si igitur hec figura in domo pecunie occurrat, querens innumeras uendicabit opes. Cuius sortis prosperitas sepissime solide empta fuit. Quam si in geomantie principio reperiri contigerit, iter commendat, coniugium confirmat, sed suspectum tamen. Exercitus contra alium egrediens uincetur. Predatio inutilis, bellum ingrediens superatur. Iter tardum, {f° 9 v°} tandem utile. Qui regem formidat uel alium, timoris non carebit effectu. In uia si clamor fuerit, confestim hostes aderunt. Desponsatio, ut iam dictum est, fiet, sed mulier non carebit infamia. In furto et rebus amissis peruersum, et apud peruersum existet propinquum, sedex insperato inueniet. In participationis consortio, gaudium atque stabilitas et opum adquisitio. In uendendo prosperitas, in emendo dampnum. In iumentis


390 MEMOIRES SCIENTIFIQUES DE PAUL TANNERY.


tamen et hereditatibus commodum aderit. Seruus aut(1) bestia perdurabit.... Diuturna captiuitas, sed tandem redemptio. Absens profecto redibit et diu permanebit. Petitionis negocium complebitur, uerum non nisi per uirum imberbem aut mulierem decoram. Debita reddentur cum iurgio et lite. In mari uentorum asperitas, sed postea sedabitur. Spem qui habuerit consequetur. In sompnio metus. Annus mediocris et germinantia bona erunt. Imbrium in proximo redundantia. Victualia primo uilia, demum grauabuntur; plante et fructus corrumpentur. Uue, ficus proficient.

Dignitas conferetur et postea auferetur. Depositum autem non habebis, aut, si habueris, non totum. Suspicio furti et incestus uera. De mortuo rumor falsus. Pregnans liberabitur et filiam pariet, pregnantis suspicio falsa. Eger calore febricitat, conualescet tandem. Medicamentum accipere inutile. Arare et plantare utilissimum.

Querenti pro familia bonum et incolumitas, uerum iurgio et rixa turbantur. Amor et odium, utrumque firma erunt. Repatriatio cum dignitate fiet et gaudio. Egressus de proprio loco inutilis. In ingressu cuiuslibet regionis si eam uideas, bonum et aquisitio. Locuples si querat, in diuitiis morietur. Querenti pro fortuna, prima aduersa et infelix, sed nouissima bona erit. Pecunia transmissa illesa perueniet, sed in mittendo pessimum. Querens habita expoliatur dignitate sed eam recuperabit. Ad regem transire nulla est commoditas ; sed persistere melius. Fugitiuus ad proprium reuertitur dominum.

Rex uolens terram uel urbem aliquam subiugare, non {f° 10 r°} poterit. In ingressu cuiuslibet ciuitatis aut loci, cui hec occurrerit flgura, celerem nunciat egressum. Dilatio nil impediet. Locus obsessus non capietur.


(1). Autem.LE RABOLION. 391Similis quidem est Veneri dum Arietem, casum uidelicet suum, perambulat. De domibus et agris multa sequitur adquisitio. Habet autem, de coloribus flauum cum croceo admixtum ; de complexionibus frigidum et humidum ; de saporibus amarum ; de partibus Orientem ; de locis campestria. Ad accipiendum laudabilis, ad egrediendum peruersa.

Habet quidem de litteris. e. c., de compoto I. In figura quidem eius facies formosa et longa, caput grande, os modicum, superciliorum decor, pectus amplum. De animalibus assumit et homines et aues, de germinantibus arbores proceras.
Note insérée par l'éditeur ;


Folios manquants dans la transcription de Paul Tannery & Carra de Vaux :
NB: les figures sont représentées de même (dans la marge) en regard du texte qui les accompagne ;

(suite du F° 10 r°)


rubeus (RUBEUS) Rubeus.


Rubeus quod officiale regis inuenit dignitatem. Suspitionem in surtem sagnis efudendi

fac inditui.............................................(F° 11 r°)


candidus, albus (ALBUS) Candida.


(F° 12 r°)


limen intus/interius (CAPUT DRACONIS) Limen intus (?).


(F° 12 v°)

limen foris, limen extus (CAUDA DRACONIS) Limen extus (?).


(F° 13 v°)

conjunctio (CONJUNCTIO) Conjonctio.


(F° 14 v°)

constrictus (CARCER) Constrictus (?).


(F° 16 r°)

via (VIA) Via.(F° 16 v°)


imberbis (PUER) (?)__________________________________________________________________________.......................................................................................................................................

(suite de la page 391 :)


Après les articles consacrés ainsi aux seize figures (fol. 3°- 17 r°) viennent 38 pages (f° 17v°-37 r°) sous la rubrique:

Significatio figurarum parium et imparium que ab inuicem procedunt.

(note de l'éditeur : la description des folios 17 v° et suivants qui reprend au bas de la page 393)Elles sont consacrées aux significations particulières que prend chaque figure suivant qu'elle est engendrée selon le mode expliqué plus haut par tel ou tel couple. II n'y a encore là aucune indication variant suivant les maisons, mais des réponses à différents ordres de questions, réponses qui permettent de compléter ou de modifier celles qu'on a pu tirer des pages précédentes. II est toujours à entendre que le consultant a fait une question précise, et que l'on examine successivement les conclusions à tirer de la façon dont sont engendrées les huit dernières maisons. Mais, sous la forme primitive du thème de sept maisons seulement, ce manuel s'appliquait probablement seulement à la génération de la dernière figure (dont alors le nombre de points peut indifféremment être pair ou impair.

On trouvera plus loin un extrait donné comme exemple pour cette partie du traité.Après l'Explicit generatio figurarum parium et imparium392 MEMOJRES SCIENTIFIQUES DE PAUL TANNERY.

suivent les rubriques suivantes, qui paraissent ajoutées après coup et ne sont pas toujours très exactes :


F° 37 r°.

De masculinis atque femineis.

Que etiam fortunata, que infortunata figurarum signa.F° 37 v°.


De securitate et metu.

De adquirenda pecunia.F° 38 r°.


De uenditione atque emptione.

De itinere prospero atque infelici.

De rumorum ueritate et e contrario.

De coniugii prosperitate siue incommodo.

Utrum fiat coniugium.F° 38 v°.


De utilitate coniugii et dampno.

De suspectione utrum uera sit.

Quando mulier suspectum habet uirum.F° 39 r°.


De communi utriusque tactu.

De altero amore.

De suspectione pregnantis.

De absente ipsiusque statu.F° 39 v°.


De furto et re qualibet amissa.

De nobilibus ac ignobilibus agnoscendis.

De difficultate officiorum et e contrario.

De animalibus agnoscendis.

De participatione et consortio figurarum.F° 4o r°.


Pro cogitatione querentis agnoscenda.F° 4o v°.


De rerum grauitate per singulos menses.F° 41 r°.


De cogitatione ocius agnoscenda.

De certitudine temporis.

De quantitate pecunie.F°41 v° .Item aliud capitulum de cogitatione agnoscenda.F° 42 r°.


Iterum de significatione figurarum.


note de l'éditeur ; Shéma d'un thème géomantique sur 15 cases +1, dont l'ordre des maisons est inversé de gauche à droite dans le manuscrit (comme le note P. Tannery, qui les retranspose de droite à gauche, selon la convention admise depuis). Je les donne ici dans l'ordre du manuscrit :

 

 

constrictus (CARCER) comprehensum intus (ACQUISITIO) candidus, albus (ALBUS) candidus, albus (ALBUS) barbatus (LETICIA) rubeus (RUBEUS) auxilium intus (FORTUNA MAJOR) auxilium foris (FORTUNA MINOR)


auxilium foris (FORTUNA MINOR) congregatio (POPULUS) auxilium foris (FORTUNA MINOR) via (VIA)


auxilium foris (FORTUNA MINOR) auxilium intus (FORTUNA MAJOR)


via (VIA)

 

 

 

 

 

 

conjunctio (CONJUNCTIO) NB : Dans le manuscrit, les 15 premières figures de ce tableau sont inscrites dans un écusson cloisonné de forme géométrique formée d'un rectangle prolongé par un triangle pointe en bas. Le rectangle du haut de cet écusson est subdivisé horizontalement en deux loges rectangulaires dont la première comporte une division médiane entre les 4 premières figures des 4 suivantes. Le triangle pointe en bas de l'écusson est quant à lui subdivisé horizontalement en deux loges, l'une trapézoïdale et l'autre triangulaire.La 16 ème figure est placée en dehors de cet écusson aux arrètes géométriques, dans un petit triangle adjacent, accolé juste à droite et en dessous de la loge triangulaire de la 15ème figure.


Dans ce thème l'ordre des maisons est inversé en miroir contrairement à l'usage des traités arabes, mais cette transposition de gauche à droite de l'ordre des figures (selon les conventions d'écriture latine) ne s'imposera pas chez les traducteurs ultérieurs, lesquels respecteront au contraire la convention de notation arabe initiale.


A la page 345 du "Rabolion",Tannery transcrit ce thème, en le rétablissant de droite à gauche, selon l'actuelle convention de notation imposée par l'usage.


LE RABOLION. 393F° 42 v°.


De notis xvi figurarum. De extrahenda quinta decima figura sine propria generatione et tercia decima et quarta decima similiter.F° 43 r°.


De consortio et participatione figurarum.F° 45 r°.


[De domibus].


F° 45 v°.


De bonitate et malicia figurarum [leticia, adquisicio, fortuna maior, albus, limes superior, puer, bona, tristicia, rubeus, amissio, limes inferior, puella]....F° 47 r°- De situ domorum.


F° 48 v°. De situ domorum.


F° 49 v°. De itinere determinato.


F° 5o r°. De uxore uel amica.


F° 51 r°. De seruis uel animalibus.


F° 51 v°. De amico absenti.


F° 52 r°. De egroto.


F° 52 v°. De latronibus uel seruis fugientibus.


F°53r°. De placito.


F°54r°. De cursu animalium. - De latronibus uel seruis fugientibus.


F° 54 v°. De amicicia duorum, utrum uera sit an fallax.


F° 55 r°. Utrum rumores ueri sint. - De re possessa.


F° 55 v°. De copia uel paupertate futura.Liber geomantie explicit. (F° 56 v°)-------------------------------------------------------------------------------------------

(Note de l'éditeur)Suit un chapître "Addendum lectum", écrit d'une autre main et d'une encre très pâle, et accompagné de deux thèmes en écusson.

Cette partie est un vraissemblablement un rajout postérieur, à en juger par une présentation spécifique de des deux thèmes, de droite à gauche (conformément à l'usage arabe originel qui ne sera définitivement adopté qu'à partir des traductions ultérieures), tandis que le reste du manuscrit l'ordre des maisons du thème géomantique est transposé de gauche à droite : voir le thème exemple du chapître "Iterum de significatione figurarum", au F° 42 r°.


Après une invocation à Marie, suivent deux paragraphes de commentaire des deux thèmes

géomantique :
Addendum lectum

................................


Aue Maria, gracia plena dominus ferit benedicta (?)

mulieribus et benedictus fructus uentris (?).... Amen.

....................domma.......4e.........

albus.................fortunata.........


....................(début du paragraphe illisible).....non potest

.......................................

............fortuna..............Suivent deux thèmes en écusson, comportant 15 figures :

 

 

limen foris, limen extus (CAUDA DRACONIS) mundus facie, puer (PUELLA) limen foris, limen extus (CAUDA DRACONIS) limen intus/interius (CAPUT DRACONIS) comprehensus foris (AMISSIO) via (VIA) imberbis (PUER) limen intus/interius (CAPUT DRACONIS)


comprehensum intus (ACQUISITIO) constrictus (CARCER) comprehensum intus (ACQUISITIO) comprehensus foris (AMISSIO)


auxilium foris (FORTUNA MINOR) via (VIA)


auxilium intus (FORTUNA MAJOR)

 

 

 

 


congregatio (POPULUS) barbatus (LETICIA) auxilium intus (FORTUNA MAJOR) conjunctio (CONJUNCTIO) rubeus (RUBEUS) auxilium foris (FORTUNA MINOR) barbatus (LETICIA) candidus, albus (ALBUS)barbatus (LETICIA) comprehensum intus (ACQUISITIO) barbatus (LETICIA) comprehensus foris (AMISSIO)


imberbis (PUER) candidus, albus (ALBUS)


via (VIA)

 (NB : Suit la fin de la page 393 ;)Significatio figurarum parium et imparium que ab inuicem procedunt.

Primum de congregatione.

 congregatio (POPULUS) congregatio (POPULUS)

congregatio (POPULUS)

 

o-o-o. - Congregatio a se ipsa geminata procedens, (f° 17v°) exercitus aggregari portendit, raptores ad hostiles conuocat


Note de l'éditeur : Dans ses notes, Tannery note les figures en les numérotant de 0 à 15, selon un ordre arbitraire qui n'est pas précisé dans la première édition de ses notes. Pour rendre les "triplicités" correspondantes, j'ai donc dû me référer directement au manuscrit, et ai choisi de les noter selon leur agencement original (triplicités disposées en triangle pointe en bas), et les points impairs et pairs des figures.


394 MEMOIRES SCIENTIFIQUES DE PAUL TANNERY.regiones, animalia emit, nauigia per mare et flumina parat, ad coniugia etiam inuitat, aut egrotum uisitat eiusque uenas et planctus, quandoque etiam parturientem, aut oues querere portendit. In itinere quod querit impetrat.
comprehensum intus (ACQUISITIO) comprehensum intus (ACQUISITIO)

congregatio (POPULUS)

 


5 - 5 - o. - Congregatio autem geminata a comprehenso intus quod utile est indicat, pecuniam accipit, prosperitatem inducit, letitiam et gaudia parat, familiarem amicum adducit, in mercatura utilis, in coniugio propicia. Quicquid exoptat assequitur, nam igitur ab eo quod quis expostulat erit declinandum.

comprehensus foris (AMISSIO) comprehensus foris (AMISSIO)

congregatio (POPULUS)

 


10 - 10 - 0. - Congregatio a duplici comprehenso foris quociens occurrit, motus et mutationes indicat. Aliquid de propria potestate educit. Facultatis et pecunie dampnum minatur, planctus inducit et lacrimas, ad omnia inutilis, uerum itineri et agriculture solum propicia.

auxilium intus (FORTUNA MAJOR) auxilium intus (FORTUNA MAJOR)

congregatio (POPULUS)

 


3 - 3 - 0. - Congregatio ab auxilio intus geminato, bonos designat conuentus, coniugium enim utile et intus prosperum. In emendis animalibus prosperitas, profecto et rem crinitam inducit, quam deinceps pro muliere aut animali crinito iuxta arabice lingue ueritatem intelligendam censeo. Regi quoque urbes aperit atque regiones, et in exercitu uictoriam prestat.


auxilium foris (FORTUNA MINOR) auxilium foris (FORTUNA MINOR)

congregatio (POPULUS)

 


12 - 12 - o. - Congregatio a duplici auxilio foris in conspectu presidis officia querit. Itinera parat et cum rege ipso gratiam impetrande uenie ad deprecandum egreditur. Peregrinantes et omnes bonos conuentus designat. Mercatura ac desponsatio parum aut nic hil utiles, in solo tamen egressu proderit.barbatus (LETICIA) barbatus (LETICIA)

congregatio (POPULUS)

 


8 - 8 - o. - Congregatio a duplici barbato si procedat, (f. 18 r°) pro querenda ueritate ante presidem conuocat, profectum querenti inducit, pecuniam de animalibus prestat, etLE RABOLION. 395ab eorumdem genere quod querit assequitur. Si uero de quorumlibet dissensione queratur, eos ad ueritatem ducit. Officialem querere dignitatem, bonum atque laudabile. Pro negotiorum sollicitudine et circa homines congregatos portendit. Exercitus rursum et nuptias adunat.
transversus, diminitus (TRISTICIA) transversus, diminitus (TRISTICIA)

congregatio (POPULUS)

 


1 - 1 - o. - Congregatio a duplici diminuto procedens, sollicitudinem, peregrinationem, laboris angustiam, pecunie dampnum, corporis egritudinem, hostium aut quorumlibet accusantium timorem portendit. In itinere nulla utilitas. Verbera minatur et penas multiplices, dominum sortis pollutione immundum uel captum, uel exlegem denuntiat, uel idem supra absentem incommodum. Rixas et penam formidat.
mundus facie, puer (PUELLA) mundus facie, puer (PUELLA)

congregatio (POPULUS)

 11 - 11 - o. - Congregatio a mundo facie geminato quoties occurrerit, de re illicita et sodomitico suspectionem incutit. Mala et furta portendit, ad potationes, stupra conuocat, uel in domo incantationes descriptas innuit, uel ad opus uxorum aliquid emere exoptat, nil boni retinet, itinere excepto, aut animalibus emendis. In mari namque hostes presto adsunt. A conuentu petitam adipiscitur pecuniam.


imberbis (PUER) imberbis (PUER)

congregatio (POPULUS)

 


12 - 13 - o. (*)- Congregatio a gemino imberbi procedente, pecuniam a muliere aut animalibus requirit et pro re suspecta conueniunt. Si uero fiat coniugium, sequitur dissolutio. Nummos inducit et profectus. Ex re feminea quicquid petierit assequitur. Ab incestu ubique cauendum, nisi forte nuptiarum celebret conuentus. Nam suspectionis significatum est.


(*)sic.

Dans le passage originel il y bien répétition des deux premières figures imberbis (PUER) au passage correspondant du manuscrit d'Hugues de Santalla ; il y a donc une erreur de codage : il devrait être transcrit "13 - 13 – o." et non pas "12 – 13 – o." comme il est mentionné dans l'édition imprimée des notes de P. Tannery.

En effet, dans la convention de transcription adoptée par Tannery le numero 12 code pour la figure auxilium foris (FORTUNA MINOR) comme on peut le vérifier au folio 17 v°.  

rubeus (RUBEUS) rubeus (RUBEUS)

congregatio (POPULUS)4 - 4 - o- - Congregatio a rubeo duplici controuersiarum et suspitionis innuit conuentus. Mala cum sit, sanguinem diffundit et ignes significat. Iter si arripias, a uulneribus (f° 18 v°) maxime cauendum. In exercitu bellum feruet certissimum. Ad omnia inutilis, flebotomia excepta. Virginem quoque dotat,396 MEMOIRES SCIENTIFIQUES DE PAUL TANNERY.equos et animalia emit. Finis tamen salubris atque propicius ;

quod si de suspectis fuerit questio, de uerberibus caueant.


candidus, albus (ALBUS) candidus, albus (ALBUS)

congregatio (POPULUS)

 


2 - 2 - o. - Congregatio a duplici candido, bonum portendit et salutem, certas afferre gratias. Nummos largitur et pecudes emit. Sponsalitia bona. Hortos ingredi, per ripas fluminum spatiari, ad ipsum ad omnia que uolueris utile, infirmo et incarcerato exceptis. Angustiam enim et lacrimas et dissinteriam insinuat.limen intus/interius (CAPUT DRACONIS) limen intus/interius (CAPUT DRACONIS)

congregatio (POPULUS)

 


7 - 7 - o. - Congregatio a limine interiori geminato, gratiosos et propitios innuit conuentus. Verum inquirit. In officiali dignitate requirenda utilitas. Desponsatio utilis. Terre uel domus petitio nullatenus cassa fiet. Iter propicium, in mercatura lucrum. De inimicis prestat uictoriam. Animalia uenditioni inducit. Quicquid ergo uolueris requirens nullam omnino patieris repulsam. Maritalis copule demum concordiam sacrat. 

limen foris, limen extus (CAUDA DRACONIS) limen foris, limen extus (CAUDA DRACONIS)

congregatio (POPULUS)14- 14 -o- - Congregatio a limine foris geminato, de loco ad locum transmutat, honoris minatur depositum, coniugii ciet discordiam, aut bestiam de potestate tua educit. Peruersos et inutiles aduocat conuentus, et mercature dampnum insinuat, nisi, inquam, flat uenditio, in mari submersio ; atque morbus.conjunctio (CONJUNCTIO) conjunctio (CONJUNCTIO)

congregatio (POPULUS)

 


6 - 6 - o. - Congregatio coniunctione bifaria, a plebe falsum scriptum requirenti formidinem affert, unde iurgia et controuersie procedunt. Amicum etiam adducit, coniugia (F°. 19 r°) sacrat. Quos habet suspectos in re sollicita conueniunt. Questio pro absente illum citius et incolumem et non sine gaudio reducit. Exercitus non sine cede dimicabunt.


 

constrictus (CARCER) constrictus (CARCER)

congregatio (POPULUS)9 - 9 - o. - Congregatio a constricto duplici profectus mulierum de causa inducit. Vir etiam aliquid cum bestiis lucri profecto apportat. Rixas et iurgia pro horto uel huiusmodi

LE RABOLION. 397

machinatur. Pro infirmo et incarcerato sollicitudinem afficit et in utroque pessimum. Rei etiam inhumate et urbis obsesse signum est. Amplius iuxta illud exemplar, hoc signum pro omni adquisitionis lucro laudabile, pro itinere et terra colenda, hereditate itaque, thesauro et rnessis fouea id ipsum. Infirmi etiam morituri signum.

via (VIA) via (VIA)

congregatio (POPULUS)

 


15 - 15 - o. - Congregatio a duabus viis progressa et de alio exemplari habetur, signum est magnatum. Bellorum itidem, clamoris et ueniarum significationem retinet et maris notat insidias ; in coniugio atque conuiuiis satis gratiosum.


 

via (VIA) congregatio (POPULUS)

via (VIA)15 - o - 15. - Via a seipsa et a congregatione procedens motus significat et mutationes, itinera et qui causa uenie motus fiunt. Pro absentis namque aduentu de sollicitudine ad gaudia transfert. Rem quidem animatam a se educere bonum, desponsari atque emere infructuosum credimus. In alio namque exemplari signum regis dicitur. Gaudia, imbres, motusque designat grauissimos ; itinera accelerat. Coniugio et terminis uel promissis inductis pessimum. 

congregatio (POPULUS) via (VIA)

via (VIA)


o- 15- 15. - Eadem a congregatione et seipsa, motus festiuos portendit et utiles. Iter laudabile. Voti et desiderii sequitur effectus. Sollicitudinem et causam depellit. In desponsatione prosperitas. Petitio a rege uel plebe nunquam cassa erit, sed ubique salus.


 

comprehensum intus (ACQUISITIO) comprehensus foris (AMISSIO)

via (VIA)5- 10 - 15. - Via item ab uno comprehenso intus et alio (f° 19 v°.) foris, aliquid a manibus educit propriis. Quod si retineatur, melius iudico. Mutationes etiam portendit et itinera commendat. Absentes cum multa reducit pecunia, et regem multiplici beat exercitu. In desponsatione, si fiat, prosperitas. Et alibi, signum est hominis de longinquo itinere mercature lucrum apportantis. Sublimationem et dignitatem nunciat. Iter et desponsatio, propicia.398 MEMOIRES SCIENTIFIQUES DE PAUL TANNERY.
comprehensus foris (AMISSIO) comprehensum intus (ACQUISITIO)

via (VIA)

 


10 - 5 - 15. - Via rursum a duobus, comprehenso foris scilicet et comprehenso intus, procedente, iter ad negociandum arripit. Quod si de re animata a se dimittenda, quale est de animali, aut nummis uendendis fit questio, omnia proprio reducit domino, si uidelicet ea dimiserit. Nam quoniam mutationem significat, uenditionem iam factam dissoluens, quod suum fuerat unicuique restituit. Alibi : signum est itineris, in mercatura etiam constans adeo reperitur, ut non lucrum nec dampnum inferre, uelut consueuerit, possit.


auxilium intus (FORTUNA MAJOR) auxilium foris (FORTUNA MINOR)

via (VIA)

 


3- 12 - 15. - Via ab auxilio intus et auxilio foris progressa, ad regium locum non sine fructu inuitat. Sic enim honorem et officialem uendicat dignitatem, ut de propria facultate iudicibus et maioribus munera offeret. Pro coniugio questione data, quod inutilis est ; effusio sanguinis timenda. In itinere erit proditio. Ab hostibus cauendum commode. Si quis, ut iam dictum est, regibus sociari uelit, honore profecto merebitur ditari. Adueniens enim prosperitas emolumentum et multam donat pecuniam. Alibi : signum coniugii et nuptiarum, metus item, formidinis et sanguinis. Itineri quoque contradicit, leonibus etiam et pecudibus cauendos hortatur. 

auxilium foris (FORTUNA MINOR) auxilium intus (FORTUNA MAJOR)

via (VIA)


12 -3 - 15. - Eandem etiam auxilium foris et auxilium intus si producant, motus et mutationem commendat. (f° 20 r°) Regi siue principi adherere non erit utile, uoto namque potiri constabit. In adquirenda pecunia iuuat. Quod a ditione tua recessit, difficile reuertitur, egressus namque omnino portendit. Vendere, animalia a se educere, multum habet incommodum. Alibi ; signum ampliationis et processus, atque consorcii, rixe etiam et controuersiarum. Regibus quoque bonum incrementum promittit. Prodigos innuit. Amissa tamen nullatenus refert.

 


LE RABOLION. 399

 

barbatus (LETICIA) limen intus/interius (CAPUT DRACONIS)

via (VIA)

 8- 7 - l5. - Via uero a barbato et limine interiori producta, gaudium nunciat atque letitiam. In officiali dignitate querenda utilis, hostium adepta gaudet uictoria, et speratam nanciscetur pecuniam. Hospitem inducit gratabundum. Bonum etiam portendit et uenturam in familia et opibus nunciat fortunam. Exercitus permiscet et regem in bello donat uictoria. Pro discutienda iudicii ueritate, mulieris aut hereditatis causa, ante presidem sistit. Alibi : signum est propicium, non solum officialem inueniens dignitatem uerum etiam tentoria, officinas, uela. Gaudia differt et animalia permiscet. Alibi : signum istud ad urbes super flumina sitas, fructuosum accelerat iter. Absentem reducit, firmam quoque et constantem signat dignitatem. Indictum a rege terminum uel promissa permutari non sinit, et spei largitur efficaciam.


 

limen intus/interius (CAPUT DRACONIS) barbatus (LETICIA)

via (VIA)7 - 8 - 15. - Eadem a limine intus et a barbato, in itinere et gaudium, in mercatura lucrum prestat. Ad urbes maritimas aut super maiora flumina sitas transmutat. Officialis dignitas si queratur, firma, coniugium utile. Spes et dies in promissis uel huiusmodi condicta effectu non carent. Et alibi que de barbato et limine foris(1) supra dicta sunt firmantur.
 

limen foris, limen extus (CAUDA DRACONIS) transversus, diminitus (TRISTICIA)

via (VIA)14- 1 - 15. - Via quoque a transuerso siue a diminuto et limine exteriori progrediens, sollicitudinem et dampnum minatur et rem animatam a propria exiet ditione. Iter non sine emolumento accelerat. Rumores firmat, a metu soluit, (f° 20 v°) et gaudio reficit. Nam post desperationem bonum tribuit et profectus auget, et sic tandem sperata reducit. Ne captus uel tentus fugiat cauendum ; aut ne uiolentia infra domum a quolibet inferatur. Et alibi : signum hoc cum prosperitate et sine impedimento iter accelerat. Rumores uerificat. Jam desperata gaudia nunciat et spei tribuit effectum.


1. Legas intus.

400 MEMOIRES SCIENTIFIQUES DE PAUL TANNERY. 

transversus, diminitus (TRISTICIA) limen foris, limen extus (CAUDA DRACONIS)

via (VIA)


1 - 14- 15. - Eadem uero a limine foris et transuerso precedente, sollicitudine et dampno et etiam summa inedia efficit. In mutatione uel huiusmodi motu parum propicia. Quod a tua egreditur potestate nullatenus reducit. In mari submersio et mors. Absens remeat incholumis, sed fugitiuus inueniri non potest. Alibi : ab huiusmodi signo, quod parum credimus, paupertas et dampnum sequitur. Absentem tamen reducit et in mari naufragium et submersionem parat.mundus facie, puer (PUELLA) rubeus (RUBEUS)

via (VIA)11 -4- 15. - Via a mundo facie et rubeo procedens, puellam flauam et uirginem desponsat. Ad hoc enim gaudium et hilaritas et finis procedit idoneus. Petitio effectu non caret. In eundo uel depredando nulla utilitas. Nam subactionem minatur et sanguinem fundit. Quod si a muliere facta erit questio, menstrua licebit asserere. Si de suspectis fuerit, ad incestum festinat, nisi, inquam, de nuptiis aut flebotomia fuerit questio ; flebotomia enim sequi potest. Alibi : signum hoc idonea sacrat coniugia, prosperitatem infert et ad finem perducit congruum. Itineri prorsus contradicit.

rubeus (RUBEUS) mundus facie, puer (PUELLA)

via (VIA)


4 - 11 - 15- - Eadem a rubeo et mundo facie (f° 21 r°) progressa, mulieris accusantis de causa a domo expellitur, sed tandem euasionis salutem promittit. Amicum inueniet, gaudia nunciat, sperata reportat. Et alibi : signum hoc querentem expectato habeat in commodo, cum enim sit propicium, in omnibus salubre negociis.
(.........)
Le traité continue ainsi de suite jusqu'au folio 37 r°, prenant tour à tour chacune des 16 autres figures comme figure résultante de triplets géomantiques. Cette figure résultante comporte donc parfois un nombre impair de points ; ainsi au f° 33 v°, la figure transversus, diminitus (TRISTICIA) ; et donc ces triplets géomantiques des folios 17 v° à 37 r° ne sont pas des tables de juges ( ou 15 èmes figures du thème,, pour lesquelles seules les figures comportant un nombre pair de points sont éligibles).(La copie graphique des feuillets des folios 17 v° et 18 r° illustre la représentation des triplets géomantiques dans toute cette partie.)
F° 41 v°. Item aliud capitulum de cogitatione agnoscenda.


Quoniam plerosque aut fere uniuersos huius artis professores de cogitatione querentis agnoscenda uidi sollicitos, quibus autem huius discipline ascribitur inuentio, qua domoLE RABOLION. 401hec debeat requiri, ut qui ad inuicem dissentiunt, uariam protulere sentenciam, quid experimento didici aut assidua ingenii exercitatione adinueni, aut plurimorum assertione percepi, hoc in loco subscribere non incongruum iudico.

Vt enim Ypocrates asserit, a pellibus caprorum uel tergo ouium pauca aut nulla assumitur sapientia.

Quidam itaque domum primam cogitationis esse uolunt, alii uero tertiam, alii quartam. Nonnulli quoque a xva, alii a xvia eam dicunt procedere. Nos autem aliunde manare et alibi posse reperiri lectione subiecta monstrabimus quid a nobis sepenumero expertum puncti uel note inuestigatio exponet. Cuius exemplum, prout ratio geomantie semel habita protulit, hoc in loco ad maiorem euidentiam ad hunc ordinem subicio.

Sic que in xva viam contigit reperiri, cuius nota ultima ab ultimo interioris auxilii exorta est : que autem in auxilio intus fuit nouissima a nouissima uia ducit exordium ; ea item ab ultimo puncto interioris auxilii que septimum occupauit locum generatur. Unde manifestum est quia de coniugio fecerat questionem. Auxilium namque intus rem crinibus ornatam portendit, in domo etiam viia lectus et sponsalia continetur. Ad hec rursum xva mulieris et ab eodem loco absentis facit iudicium. Sextima decima quidem, que coniunctio nominatur, cum alicui coniungit et sociat.

Quod cum ita futurum iudicatum foret a nobis, et ita accidisse experimentum nuntiauit. (f° 42 r°)

Plerumque et in loco xva figura duarum notarum constat reperiri. Quod cum accidat, utriusque facta inuestigatio [eius que maiorem habet efficaciam] probat iudicium.

Nota quod superius reperta non alio ordine uidetur inuestiganda.402 MEMOIRES SCIENTIFIQUES DE PAUL TANNERY.


Est preterea notandum quod cum vii prioribus figuris, quatuor principales, que ut uicem sic et matrum nomen optinent, cum tribus etiam suppositis, ad querentis personam respiciunt, ipsiusque negotia complectuntur. Sequentes uero vii rem in questione positam absoluunt.

Quotiens igitur geomantia priores vii propicias, alias infelices optulerit, de quo queretur negotium inicia bona vii peruersos habebit exitus et e contrario.

Cogitatione tandem deprehensa, si de finis effectu relinquatur ambiguitas, ad uniuersas xvi mentis reducta intentio que quas excedant, fortunate uidelicet infelices, profecto diiudicet. Felicium itaque plurima multitudo rei quesite promittet effectum, infortunatorum uero omnino preuertit.

(F° 42 v°) De notis xvi figurarum.

Hic preterea notandum occurrit quoniam omnium xvi figurarum note xcvi integraliter constituunt eumque numerum xxviii lunarium mansionum stelle profecto exhibent. Cogitatione igitur deprehensa, si ad quem numerum annorum, mensium uel dierum effectus consequatur a quoquam fuerit requisitum, earum figurarum xvi note si lxvi non excedant, effectum accelerari necesse est. Sic autem augmentum uel diminutio notanda. Nam et ea annos, menses, dies demum insinuant, que etiam in multis locis dupplicare oportebit.

Ut enim Tolomeus in libro qui de Arbore intitulatur asserit, « Astrorum disciplina ex te et ex illis consistit. » Et in alio eiusdem uoluminis capitulo : « Astrologus naturalis plus in secundis percipit, quam alius in stellis eisdem ». lohannicius rursum inquit : « Anima naturalis ut phisica; sic et naturalia iuuant officia. »
.......................................................................................................


NB : _il manque la transcription des folios 43 r° à 49.


_les folios suivants suivent la transcription de l'incipit du ms. à la page 326 du "Rabolion" :

(F°s 49-50) Liber geomantie explicit(4).

Ingredientibus uel incipientibus geomantiam, VII sunt inquirenda : que sit intentio ; que causa intentionis ; que utilitas ; ad quam partem philosophie spectet ; quis artifex ; qins inuentor ; quis titulus.

Intentio autem huius auctoris est obscuras et multiplices sententias astro-4. Ce qui suit n'est évidemment pas du même auteur et doit être sensiblement postérieur comme date.LE RABOLION. 327


nomie utilibus et paucis sermonibus in unum colligere, et eorum obscuritatem et tenebrositatem certis limitibus ueritatis aperire et ad lucem id est ad maiorem euidenciam reuocare.

Causa intentionis est difficultas astronomie et eius librorum multiplicitas. Multi enim conati sunt indicia astrorurn et significationes, tam in bono quam in malo, certis rationibus et probabilibus argumentis aperire : quod in paucis uoluminibus non potuerunt. Ideoque iste ad hoc incitatur ut stellarum significationes in rebus mundanis breuiter et utiliter nobis aperiat, et omnem(1) scrupulum dubitacionis in his a nobis longe repellat.

Utilitas est congregacio rerum preteritarum, presentium atque futurarum, et ex bis omnium questionum, tam particularium quarn uniuersalium, facilis intelligentia ; et omni homini, secundum artem de proposito negotio interroganti uel querenti, certa et uera, secundum artis precepta, dare responsa.

Sed, quia antiquis omnem philosophiam in tres partes diuidi placuit, scilicet in naturalem scientiam, moralem, rationalem, que sic dicuntur a Grecis, theorica, ethica, logyca, et quicquid de sapientia sine scientia inuentum esset, alicui harum philosophie partium supponeretur, ad quam harum philosophie partium hoc opus spectet, uidendum est. Spectat autem hoc opus ad Theoricam, et quia theorica supponitur, quid sit theorica eius diffinitione aperiamus. T(h)eorica est scientia naturam uel principium nature contemplans. Cuius theorice theologia a philosophis pars esse perhibetur :

Theos namque grece, latine « deus »; logos, « ratio ». Inde theologia, id est ratio uel doctrina de deo siue de diuinis. Cuius theologiae geomantia a sapientibus pars esse affirmatur.

Artifex est quicumque de omni questione, tam uniuersali quam particulari, et de natiuitatibus puerorum similiter dat responsa, secundum artis precepta.

De inuentoribus huius artis diuersa est sententia : Quidam enim dixerunt. diuino spiritu inspirante, ab ore alicuius sapientis esse prolatam. Alii affirmauerunt eam esse philosophiam. Alii dixerunt eam ab angelo hominibus esse datam. Sed secundum magistros et doctoris nostros inuentor huius artis Enohc esse perhibetur. Ipse enim cognoscens et preuidens homines non posse peruenire integraliter et perfecte ad scientiam astrorum, tum propter paucitatem sensus, tam propter debilitatem ingenii, secundum XXVIII mansiones lune in circulo signorum, scilicet animali(2), magno labore et admirabili obseruatione sexdecim figuras, in quibus LXVI puncti conlinentur(3) adin-

1. Fol. 5o r°.

2. Traduction du mot zodiacus.

3. F° 5o v°.328 MEMOIRES SCIENTIFIQUES DE PAUL TANNERY.uenit, et unicuique figure, secundum proprietatem eius significationis nomen imposuit, et propriam sedem geometricali probatione in zodiaco circulo eas habere comprobauit, et secundum XXVIII mansiones lune has XVI figuras diuersas significationes in rebus humanis habere demonstrauit.

Titulus incipit : Ars geomantie. Ge namque grece, « terra » latine; mantia « diuinatio ». Inde geomantia, id est « diuinatio in terra » uel « supra terram ». Et a quibusdam male intelligentibus punctatoria ars nuncupatur, quia per punctos eius effectus comprobatur.

6. Dans les textes qui précèdent, je me contente, pour le moment, de relever deux points :

L'auteur du prologue ne sait comment désigner l'art dont il veut parler ou du moins il n'a à sa disposition que des expressions vagues [huiusmodi computatio, huiusmodi disciplina, huiusmodi artificium, huiusmodi figurae) jusqu'à ce qu'il essaie le terme de geomantie (geomantiae inscriptionem aggredior); il rappelle en meme temps les noms des trois autres genres de divination enumérés par Isidore de Séville, dit qu'il n'a rien trouvé concernant la pyromancie, ni l'aéromancie, mais annonce qu'il traitera plus tard de l' hydromancie.

D'après l'épilogue (ou plutôt la glose ajoutée à la fin du livre), le nom savant adopté par le traducteur Hugues, ne se serait pas introduit sans quelque difficulté. L'expression plus claire d'ars punctatoria était peut-être employée avant qu'il n'y eut aucun écrit latin sur la matière ; en tout cas, il s'est maintenu obscurément, car il a dû donner naissance au terme allemand Punktirkunst.

Si maintenant je puis établir que notre traducteur écrivait dans le second quart du XIIè siecle, c'est-à-dire avant tous les autres auteurs de traités de geomantie dans l'Occident latin(1),

1. En y comprenant, bien entendu, les traductions ou adaptations d'ouvrages arabes. II n'y a de difficulté qu'en ce qui concerne Gérard de Crémone (1114-1187), lequel, en tout cas, a dû être plus jeune que notre Ugo. Nous aurons donc à discuter tout à l'heure s'il y a eu une Géomancie de Gérard de Crémone et à montrer qu'on ne peut lui attribuer la priorité; mais, dès à présent, nous pouvons remarquer que le Geomantiae astrologiae libellus, attribué à Gérard de Crémone, et imprimé dans les oeuvres d'Agrippa de Nettesheim, est de Gherardo de Sabbionetta et date de 1294, comme le montre le prince Boncomgagni (Atti dell' Accademia dei Nuovi Lincei, IV, 1851, p. 100 et suiv.). D'autre part, ce libellus est consacré à une pratique spéciale, dont nous parlerons plus loin (Vè partie) sous le nom d'Astrologie géomantique; cp. Steinschneider Ueber-die Mondstationen (Naxatra) und das Buch Arcandam (Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesellschaft, XVIII, p. 118-201), mémoire que j'aurai a citer plusieurs fois.


LE RABOLION. 329je croirai avoir suffisamment établi ce que j'ai avancé, à savoir que c'est bien à Ugo Sanctelliensis qu'est due la première application au raml des Arabes, du terme d'origine grecque par lequel nous continuons à désigner cette pratique.

II

HUGO SANCCELLIENSIS.

7. Si, jusqu'à présent, l'époque à laquelle vivait notre traducteur n'a pas été déterminée, et si son surnom se présente dans les manuscrits sous des formes plus ou moins différentes, ce n'est pas toutefois un inconnu. Wüstenfeld (Die Ueber-setzungen Arabischer Werke in der Lateinisclie seit dem XI. Jahrhundert, p. 120-121)(1), le range arbitrairement parmi les traducteurs du XIVè. siècle, en mentionnant trois ouvrages sous son nom :

A. Liber Aristotelis continens summam uniuersalium quesnum extractus de 250 Indorum uoluminibus ex Arabico Latine uersus per Hugonem Sanctalliensem.
1. Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 1877.330 MEMOIRES SCIENTIFIQUES DE PAUL TANNERY.


Latine uersus per Hugonem Sanctalliensem. Oxford Bodleienne, Savile 15. [Catalog. MSS. Angliae, I, p. 300,n°6561).


B. L'Ars geomantiae de notre Parisinus 7354.


C. Alfragani tractatus de motibus planetarum, commentatus ab Hugone Sanctaliensi. Oxford, Bodleienne, Selden 18. [Catal. MSS. Angliae, I, p. 162, n° 3348]. D'après Steinschneider (Die hebräische Uebersetzungen, des Mittelalters, Berlin, 1898, p. 574), le manuscrit porterait le nom Hugo Sanccaliensis, et le texte du prétendu commentaire serait identique avec une traduction qui figure dans le MS. Savil, 15 [à la suite de l'ouvrage A], sous le titre : Hanus Benhemie Mahumeti fratris(1) de geometria mobilis quantitatis et azig, hoc est canonis stellarum racionibus. On ne peut donc conclure que notre Hugues ait traduit Alfraganus ou l'ait commenté ; mais il aurait en tout cas traduit un ouvrage astronomique (ou astrologique) qui s'y référait. Le début de ce travail: « Quia nonnullos nec immerito te conturbat quod priscorum astrologorum intentio multas et uarias in suis uoluminibus... » est evidemment celui d'un prologue.

Steinschneider (ib., p. 566-567) indique quatre autres travaux de Hugo Sanctalliensis.


D. Il donne, comme étant l'Ars geomantiae de ce traducteur un traité qui se trouve à Florence, dans le Laurentianus, pl. xxx, c. 29, avec le titre Incipit liber geomantie noue magistri Ugonis Satiliensis, editus ab Alatrabuluci translatione, et le début :

AEstimauerunt indi.... Ce traité essentiellement différent de celui du MS. De Paris, est d'apres Wüstenfeld attribué à Gérard (de Cremone...)

1. C'est-à-dire, d'apres Houzeau (Bibliog., I, p. 497, n° 1536), Hamid ben Hanen (?).